Rozprawa rozwodowa – jak się na nią przygotować i jak skorzystać z pomocy adwokata

Rozwód – dla jednych zamknięcie ciężkiego etapu w życiu, a dla drugich życiowa porażka, z którą można się pogodzić. Każdy inaczej odczuwa taki ważny epizod w swoim życiu, ale też każdy ma prawo w tym temacie uzyskać fachową adwokacką pomoc. Do rozprawy każda osoba powinna przygotować się tak samo. Przede wszystkim warto rozpocząć od tego, że rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, bez udziału publiczności, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Podczas rozprawy w sądzie mogą być obecne strony i ich pełnomocnicy.

Przebieg rozprawy rozwodowej

Rozprawa rozwodowa odbywa się w następujących kroków:

  • wywołanie rozprawy,
  • sprawdzenie obecności,
  • przedstawienie wniosków i dowodów,
  • pytania zadawane przez sąd dotyczące okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego, dzieci, separacji itp.,
  • postępowanie dowodowe,
  • ponowne udzielenie głosu stronom i zamknięcie rozprawy,
  • wydanie wyroku.

Należy wspomnieć, że rozwód dla obojga małżonków jest dość stresujący i czasem ciężko podejść do rozprawy rozwodowej na spokojnie. Na szczęście zawsze w różnych sytuacjach można liczyć na pomoc takiej osoby, jak adwokat w Radomiu – mikolajwachowicz.pl. W tym mieście można znaleźć wielu dobrych specjalistów.

Warto skorzystać z pomocy adwokata?

Oczywiście każdy ma wybór. Do pomocy przy rozwodzie można zatrudnić adwokata, ale nie jest to konieczne, jeśli ktoś nie ma takowej potrzeby. Należy jednak taką kwestię rozważyć, ponieważ adwokat Radom może bardzo pomóc w sprawach prawnych związanych z rozwodem. Często taka pomoc potrzebna jest w trakcie ustalania alimentów i w rozprawach sądowych, kiedy trzeba uznać winę jednej ze stron i przedstawić dowody lub zeznania świadków. Pomoc adwokata jest ważna pod tym względem, aby być przygotowanym na wszelkie pytania i sytuacje w sądzie. Dzięki dobremu adwokatowi sprawa rozwodowa może mieć finał, który będzie odpowiadał wszystkim oczekiwaniom. Adwokat w późniejszym etapie może również pomóc podczas podziału majątku, który odbywa się już na odrębnej rozprawie sądowej, jeśli współmałżonkowie będę chcieli dojść do porozumienia sądownie.